strelka1

English
GOLMAR
GOLMAR - Правилният избор в интеркомуникациите! ПДФ Печат Е-мейл

Не поемайте риск - никой не знае повече от Golmar за цифровите системи!

golmar-domofoni4
golmar-domofoni3
golmar-domofoni1
golmar-domofoni2
 
Аналоговите аудио домофонни системи на GOLMAR - по схема (4 + n) ПДФ Печат Е-мейл

 "n" е броят на апартаментите.

Основни параметри:

 1. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и домофона, от фоничната група;
 2. Електронно позвъняване;
 3. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло при повикване;
 4. Активирането на електромагнитния насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 5. До 3 домофонни слушалки в един апартамент/ офис;
 6. Домофонни слушалки с един (T-700), или два различни начина на позвъняване (T-710R), в зависимост от мястото на повикване;
 7. Захранващият блок, който се използва е TF-104 и се изисква за всяко входно домофонно табло.
 8. В случай, че се ползват домофонни слушалки T-710R (с два различни начина на позвъняване), необходимо е едно допълнително захранване (за второто позвъняване).
 9. При сгради само с един вход, се използва фонична група EL555.
 10. При повече от един входен панел: Използва се фонична група EL551 - във всеки от тях.
 11. Без превключващи устройства - системата разпознава от кой входен панел е постъпило повикването и отваря съответната врата.
 12. Докато каналът е зает, светещият бутон на входното табло променя цвета си и се възпроизвежда акустичен тон ( „заето”), в случай, че някой се опитва да се обади в този момент.
 13. При оставена домофонна слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава.
 14. При наличие на „главен”  и „подчинени” входни панели, в „главния”, освен фоничната група EL551 се монтира и микропроцесорен модул EL505. В този случай, могат да се управляват до две "подчинени" входни домофонни табла.
 15. Всички необходими продукти за конфигуриране на аналогова домофонна система до 10 апартамента/ офиса, с изключение на електромагнитния насрещник ( 12V a.c.), се предлагат и като комплекти ( KIT ).
 
GOLMAR - Технология "Plus" – аудио / видео цифрови домофонни системи ПДФ Печат Е-мейл

Използва се при следните цифрови инсталации:

 • По 4- жилна цифрова система - шина тип „ Bus”. Една от най-мощните на пазара.
 • По схема ( 3+ coax), когато системата е само с монитори, или по( 4+ coax) , когато е смесена – аудио и видео ( монитори и слушалки).
 • По схема ( 4 + ус.двойка)- в този случай се използва по един приемник EL 562 за всеки монитор.

Компонентите за аудио и видео домофонните цифрови системи по технология "Plus" са напълно съвместими. Това позволява всякакъв тип комбинации:

 • Аудио с видео входни домофонни табла;
 • Входни табла с отделни бутони за всеки апартамент, с табла с кодова клавиатура;
 • Едни и същи входни домофонни табла за главни входове и за входове на сгради ( при комплекси );
 • Входни табла от серия STADIO с такива от серия ROCK ( антивандал);
 • Домофони с монитори и т.н.

Кодовите панели се програмират за работа на:

 • Сгради с един вход,
 • Сгради с няколко входа,
 • Главни входове на селища от затворен тип, с по няколко сгради, всяка от които с по няколко входа

Във връзка с горното, важно е да се знаят основните параметри на домофонните системи по технология „ Plus”:

 1. Кодовият входен домофонен панел може да управлява до 255 сгради ( също с кодови панели), всяка от които с по 1000 апартамента.
 2. В случай, че вътрешните сгради имат входни домофонни табла с отделен бутон за всеки апартамент, тогава максималният брой на сградите се редуцира до 127, а броят на апартаментите във входовете с такива входни панели, може да бъде максимум до 120.
 3. Няма ограничение в броя на входовете на сградите, нито в броя на главните входове.
 4. Не са необходими никакви превключващи устройства при повече входни домофонни табла.
 5. Използвайте домофонни слушалки и монитори от модели "Plus" или "Uno".
 6. GOLMAR прави само цифрови монитори!
 7. До 3 вътрешни устройства ( домофони и монитори ) в един и същи апартамент, без допълнително захранване за тях.
 8. Възможност за интеркомна връзка между тях;
 9. Двустранна връзка с портиерски пулт ( охрана), включително „паник” повикване.
 10. В случай на системи, съдържащи монитори, или домофони от модели  "Uno" , максималният брой апартаментни устройства за системата се редуцира до 200, а общата дължина на инсталацията не може да бъде по-голяма от 200 метра, считано от входното домофонно табло до най-отдалеченото апартаментно устройство.
 11. За да се увеличи броят им, или за да се достигнат по- дълги разстояния, използвайте цифровите ретранслатори RD-Plus/Uno: При вътрешните ( подчинени) входни панели на сградите от жилищния комплекс, използвайте по един цифров ретранслатор RD-Plus/Uno на всяко входно домофонно табло, монтирано на сграда , в която има апартаментни устройства от модели "Uno".
 12. До 2 портиерски пулта ( централи ) – главен и подчинен.
 13. Прехвърляне на информацията към входните табла и портиерския пулт - по системната инсталация.
 14. Използвайте захранващ блок FA-Plus / C за системи с 20,  или по-малко домофони и монитори, или захранване FA-Plus за всяка група от по 50 домофона и монитора.
 15. При системи с няколко входни панела, използвайте захранващ блок за всяко от вътрешните (подчинени) входни домофонни табла, а така също и на главния входен панел на комплекса.

Механични и функционални характеристики:

 1. На входното табло - бутони и клавиатура от неръждаема стомана;
 2. Лесно забележими светещи бутони;
 3. Поликарбонатен защитен прозорец пред камерата ( при видеопанелите);
 4. Регулируем наклон на камерата с ел. autoiris и IR за нощно виждане;
 5. Двуредов 16- разряден осветен LCD дисплей със защитен поликарбонатен прозорец.
 6. За аудио домофонна цифрова система фоничната група, която се използва е EL540.
 7. За видео домофонна цифрова система фоничната група е в общ блок с камерата – ч/б ( EL530), или цветна ( EL531).
 8. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и апартаментното устройство ( домофон, или монитор), от фоничната група.
 9. Секретност на разговора и отваряне на вратата.
 10. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава.
 11. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета, активиран е електромагнитния насрещник и т.н. При кодов панел, информацията се изписва и на дисплея.
 12. Програмируемо време за активиране на електромагнитния насрещник - между 0 и 99 секунди.
 13. Лесно програмиране на системата чрез клавиатурата, или с помощта на компютър. Въвеждане на текста, както от клавиатура на мобилен телефон.
 14. Два начина за повикване на апартаментите : директно – чрез въвеждане кода на апартамента, или чрез търсене (с помощта на стрелките) името на наемателя в списъка -  на LCD дисплея.
 15. Циклични съобщения на LCD дисплея с инструкции за употреба, точен час, информация за потребителя ( например името на улицата и номера на сградата), текущото състояние на системата. Въпреки това, тази информация може да бъде предложена и с директно написан текст на информационен модул 3002, или 3202/AL.
 16. Кодовата клавиатура ( 3403/AL), (4403/AL), (5403/AL), (5403/AL COLOR), е с вграден контрол на достъп и той работи независимо от домофонната система.
 17. Четири кода за контрол на достъпа, всеки от които 4- цифрен. Паник код за изпращане на алармен сигнал до охраната ( портиера ).
 18. Използва се 12Vd.c. електромагнитен насрещник . Възможно е да се използва и 12Va.c. насрещник, но с помощта на конвертор EL502 за съответния вход.
 
GOLMAR - Технология „VISTA PLUS” ПДФ Печат Е-мейл

Заменя съществуващата стара аналогова домофонна система с цифрова, без промяна в окабеляването !

"Vista Plus" е цифрова аудио/ видео домофонна система, която позволява подмяната на старата Ви аналогова домофонна система по инсталация (4 + n), без да добавяте нови кабели.

 • Възможно е свързването на до 120 монитора и домофонни слушалки.
 • Възможно е комбинирането на домофонните системи на до 6 входа, без необходимост от каквито и да е превключващи устройства.
 • При по-големи конфигурации, се комбинира система "Vista Plus" със система "Plus", чрез интерфейса CD-Plus/R5.

Основни функционални възможности на системите "Vista Plus" ( 5-жилна цифрова инсталация):

 1. Независимо регулиране силата звука за входното табло и домофона, от фоничната група;
 2. Регулируем наклон на камерата - ч/б (EL530), или цветна (EL531) - с ел. autoiris и IR за нощно виждане;
 3. Възможност за програмиране на мониторите с помощта на интерфейс PROG/PL-Uno/R5;
 4. Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 5. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета и т.н.;
 6. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава;
 7. Активирането на електромагнитния правотоков насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 8. Вход на микропроцесорния модул EL500/R5 за 8 бутона, или за 8 декодиращи модула EL516, с което системата се разширява до 120 абоната.
 9. До две вътрешни устройства в един апартамент, без допълнително захранване за тях. Само в случай на 2 монитора, използвайте допълнително захранване FA-Plus/C за втория.

За изграждането на система с описаните възможности са нужни:

 1. При сгради с един вход и с едно домофонно табло, използвайте:
 • Една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или една фонична група EL540, ако системата е само аудио;
 • Един микропроцесорен модул EL500/R5;
 • Нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона, ако апартаментите/ офисите са повече от 8 броя.
 1. Същото важи и за сгради с повече от един вход, ако всеки от тях има само едно домофонно табло.
 2. При сгради с един вход и домофонни панели пред всеки апартамент, използвайте:
 • По една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или по една фонична група EL540 във всяко домофонно табло. Възможно е да се комбинира: на входното табло на сградата да има камера с фонична група, а на етажа да бъде само фонична група, без камера;
 • По един микропроцесорен модул EL500/R5 за всяко домофонно табло.
 • При входни табла с повече от 8 бутона, използвайте нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона. Максимумът е 120 бутона ( 8 броя EL516).
 1. При селища от затворен тип, както и при жилищни комплекси с главен вход ( един, или повече) и няколко вътрешни сгради, всяка от които с по един, или повече входа, конфигурирането става по описания по-горе начин, но прибавете по един интерфейс CD-Plus/R5 за всяка вътрешна сграда. Това е нужно, защото главните входове се конфигурират по цифрова система "Plus" и кабелната инсталация между главния вход и вътрешните сгради е ( 3+coax), а при смесена аудио/ видео домофонна система - ( 4+coax), или по ( 4 + ус. двойка). Във връзка с това, използването на входни панели с кодова клавиатура, както и на портиерски централи, също е възможно - по цифрова система "Plus".
 2. Използвайте по едно захранване FA-Plus/C за:
 • всяка група от 30 монитора и домофона;
 • всяко "подчинено" входно табло ( при системи с няколко входа);
 • всеки главен вход;
 • всеки интерфейс CD-Plus/R5.
 1. Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник.
 
GOLMAR - Аудио домофонна цифрова система "2Plus" ПДФ Печат Е-мейл

Използва само 2-жилна неполяризирана инсталация ( без значение за начина на свързване "+" и "-").

 • Възможност за свързване на до 120 монитора, или домофонни слушалки;
 • Kомбинация на до 3 входни домофонни табла без превключващи устройства.
 • За други конфигурации, система "2Plus" се комбинира със система "Plus", чрез интерфейс CD-2Plus.

Основни функционални възможности:

 1. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и монитора, от фоничната група;
 2. Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 3. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета и т.н.;
 4. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава;
 5. Активирането на електромагнитния правотоков насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 6. Светодиоден сигнал за възникнал технически проблем;
 7. Вход на микропроцесорния модул EL500/2Plus за 8 бутона, или за 8 декодиращи модула EL516 ( всеки за по 15 бутона), с което системата се разширява до 120 абоната.

За изграждането на система с описаните възможности са нужни:

 1. При сгради с едно, или повече входни табла, използвайте:
 • Един микропроцесор с фонична група EL520 за всяко входно домофонно табло;
 • При системи с повече от 8 бутона- нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона.
 1. При наличие на главен вход и вътрешни сгради, конфигурирането става по описания по-горе начин, но прибавете по един интерфейс CD-2Plus за всяка вътрешна сграда.
 2. Главните входове се конфигурират по цифрова система "Plus" и кабелната инсталация между главния вход и вътрешните сгради е 3- проводна, а броят на „подчинените” домофонни табла, е редуциран до два.
 3. Използването на входни панели с кодова клавиатура, както и на портиерски централи, също е възможно - по цифрова система "Plus".
 4. Добавете по едно захранване FA-Plus/C:
 • За всеки главен вход
 • за всяко входно табло, независимо от броя на домофоните и при наличие на интерфейс  CD-2Plus;
 • за всяко входно табло с кодова клавиатура,
 • за портиерската централа.
 1. При входни панели с повече от 30 бутона, се ползва реле EL512 и трансформатор TF-104 за захранване лампите на панела. Между захранването и входния панел е нужен 4-проводен кабел.
 2. В един апартамент - до 2 броя домофонни слушалки T-7722VD, без допълнително захранване.
 3. Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник.
 
GOLMAR - Видео домофонната цифрова система "V2Plus" ПДФ Печат Е-мейл

Видео домофонната цифрова система "V2Plus" използва само 2-жилна неполяризирана инсталация (без значение за начина на свързване "+" и "-").

 • Възможност за свързване на до 120 монитора, или домофонни слушалки;
 • Kомбинация на до 3 входни домофонни табла. За други конфигурации, система "V2Plus" се комбинира със система "Plus", чрез интерфейс CD-V2Plus.

Основни функционални възможности:

 1. Независимо регулиране силата звука за входното табло и монитора, от фоничната група;
 2. Регулируем наклон на камерата - ч/б (EL530), или цветна (EL531) - с ел. autoiris и IR за нощно виждане
 3. Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 4. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета и т.н.;
 5. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава;
 6. Активирането на електромагнитния правотоков насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 7. Вход на микропроцесорния модул EL500/V2Plus за 8 бутона, или за 8 декодиращи модула EL516 ( всеки за по 15 бутона), с което системата се разширява до 120 абоната.

За изграждането на система с описаните възможности са нужни:

 1. При сгради с един вход и с едно домофонно табло, използвайте:
 • Една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или една фонична група EL540, ако системата е само аудио;
 • Един микропроцесорен модул EL500/V2Plus;
 • Нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона, ако апартаментите/ офисите са повече от 8 броя.
 1. Същото важи и за сгради с повече от един вход, ако всеки от тях има само по едно домофонно табло.
 2. При сгради с няколко входни домофонни табла (например един вход - главен и домофонни панели пред всеки апартамент-подчинени) и/ или 120 монитора, използвайте:
 • По една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или по една фонична група EL540 във всяко домофонно табло. Възможно е да се комбинира: на входното табло на сградата да има камера с фонична група, а на етажа да бъде само фонична група, без камера;
 • По един микропроцесорен модул EL500/V2Plus за всяко домофонно табло.
 • При входни табла с повече от 8 бутона, използвайте нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона. Максимумът е 8 броя EL516.
 • Добавете един мултиплексор MC-V2Plus за всеки щранг.
 1. При селища от затворен тип, както и при жилищни комплекси с главен вход ( един, или повече) и няколко вътрешни сгради, всяка от които с по един, или повече входа, конфигурирането става по описания по-горе начин, но прибавете по един интерфейс CD-V2Plus за всяка вътрешна сграда. Това е нужно, защото главните входове се конфигурират по цифрова система "Plus" и кабелната инсталация между главния вход и вътрешните сгради е ( 3+coax), а при смесена аудио/ видео домофонна система - ( 4+coax), или по ( 4 + ус. двойка). Във връзка с това, използването на входни панели с кодова клавиатура, както и на портиерски централи, също е възможно - по цифрова система "Plus".
 2. Без значение броя на мониторите, използвайте по едно захранване FA-V2Plus за:
 • всяко "подчинено" входно табло;
 • всеки главен вход;
 • всеки интерфейс CD-V2Plus;
 • всеки мултиплексор MC-V2Plus.
 1. Добавете по едно захранване FA-Plus/C за:
 • всеки главен вход,
 • за всяко входно табло с кодова клавиатура и
 • за всяка портиерска централа.
 1. При входни панели с повече от 3 бутона, използвайте TF-104 за захранване лампите на панела. Между захранването и входния панел е нужен 4-проводен кабел.
 2. В един апартамент- до 3 броя монитори "V2Plus", или домофонни слушалки T-7822VD, без доп. захранване.
 3. Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник.
 
GOLMAR - Входни аудио/ видео домофонни панели ПДФ Печат Е-мейл

I. Елегантността на алуминия, леко закръгленият профил, изпъкналата напред решетка, придават особен чар на серията STADIO :

Механични характеристики :

 • Входно домофонно табло с фронт панел от алуминий (дебелина 1.8мм), лят под налягане и обработен с пясъкоструй, с осветен дисплей и бутони;
 • Широката гама модули ( повече от 30 вида ) и тяхната взаимозаменяемост,  дават възможност  за всякакви варианти и комбинации при конфигурирането на входните табла ( от 1 до 120 бутона), включително с Контрол на достъп ( както с модул Proxi, така и с кодова клавиатура );
 • Над 120 бутона се ползва домофонно табло с кодова клавиатура - адресация + вграден контрол на достъп;
 • Бутони с неръждаема стомана;
 • До 3 модула по вертикала, без ограничение в броя на модулите по хоризонтала;
 • Поликарбонатен защитен прозорец пред камерата за видеопанелите;
 • Електронни модули, допълнително разширяващи функционалните възможности на многоабонатните аудио и видео домофонни системи, а така също и на смесените такива;
 • Серия от защитни козирки, кутии за открит ( повърхностен) монтаж и декоративни рамки, правят възможно окончателното оформление на входното домофонно табло.

Функционални възможности:

 • Всеки панел може да управлява до 1000 апартамента;
 • Едни и същи панели за входовете на сградите и за главни входове.
 • Когато се използува за главен вход, управлява до 255 сгради;
 • Вграден контрол на достъп  чрез PIN код. 4 различни кода, един от които програмируем по време.
 • Опростено програмиране с клавиатурата, или използване на компютър по RS232 порт.
 • Два метода на повикване – директно с въвеждане кода на абоната, или чрез търсене на името му с клавиш "стрелка".

golmar-panel1

golmar-panel2

golmar-panel3

2000/AL Аудио модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони
golmar-panel4 golmar-panel5 golmar-panel6
1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони
golmar-panel7 golmar-panel8 golmar-panel9
1000/AL Видео модул с решетка без бутони 3403/AL Модул Кодова клавиатура с LCD дисплей
3403/AL Модул Кодова клавиатура с LCD дисплей
Виж всички модели

II. Входни аудио и видео домофонни панели с бутони. Те са доказателство за това, че елегантният дизайн може да бъде съвместим с висока надеждност. За аналогови домофонни системи по схема ( 4+n).

Механични характеристики:

 1. Подходящи за всякакви метеорологични условия – IP 44 ( устойчиви на дъжд и твърди частици, по- големи от 1 мм); IK – 09 ( устойчиви на удар от 10 джаула);
 2. Входен панел от алуминий, лят под налягане, с висока плътност, с дебелина 2,5 мм, обработен с пясъкоструй;
 3. Двойна решетка пред фоничната група с усилена защита от вандализъм;
 4. Поликарбонатен защитен прозорец пред камерата с дебелина 4мм;
 5. Бутони от неръждаема стомана;
 6. Тествани при – 25^C ;
 7. От 1 до 8 бутона в панел;
 8. До 24 бутона на входно домофонно табло.
 9. Специални секюрити винтове за закрепване на панела;

Функционални възможности:

 1. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и домофона, от фоничната група.
 2. Електронно позвъняване
 3. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло
 4. Активирането на електромагнитния насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло.
 5. При различните модели - до 3 домофонни слушалки/ монитора в един апартамент/ офис;
 6. Домофонни слушалки с един, или два различни начина на позвъняване ( съответно T-700, или T-710R), в зависимост от мястото на повикване.
 7. Захранващият блок, който се използва е TF-104.
 8. В случай, че се ползват домофонни слушалки T-710R (с два различни начина на позвъняване), необходимо е едно допълнително захранване (за второто позвъняване).
 9. Без превключващи устройства - системата разпознава от кой входен панел е постъпило повикването и отваря съответната врата.
 10. Докато каналът е зает се възпроизвежда акустичен тон, в случай, че някой се опитва да се обади в този момент.
 11. При оставена домофонна слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава.
golmar-vandal1 golmar-vandal2 golmar-vandal3
PE 292/AL Входно домофонно табло с 1 бутон - серия Rock - антивандал PE 295/1AL Входно домофонно табло с 1 бутон - серия Rock - антивандал PE 295/2AL Входно домофонно табло с 2 бутона - серия Rock - антивандал
golmar-vandal4 golmar-vandal5 golmar-vandal6
PV 292/AL Входно ч/б видео домофонно табло с 1 бутон с. Rock - антивандал PVS 295 AL Входно видеодомофонно табло с ч /б камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал PVS 295 AL Color Входно видеодомофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал
golmar-vandal7 golmar-vandal8
PVS 295 AL Color Входно видеодомофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал PVS 815/R5 AL Color Входно видео домофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал

 

III. Нова серия вандалоустойчиви входни домофонни панели Rock INOX от неръждаема стомана.

 • Фронт панелът на входното табло e произведен от плътна неръждаема стомана (ANSI 316) с дебелина 2.5мм,
 • Изключителната химическа обработка против следи и пръстови отпечатъци,
 • Постоянното осветление в син цвят,

правят този входен панел идеалният вариант за най-известните и елитни къщи и сгради.

Механични характеристики :

 1. Фронт панел на входното табло, произведен от плътна неръждаема стомана (ANSI 316) с дебелина 2.5мм;
 2. Химическа обработка за недопускане на пръстови отпечатъци. Пази панела винаги чист;
 3. Панелите - от 1 до 20 бутона;
 4. Поликарбонатен защитен прозорец пред камерата на видеопанелите и картодържача с дебелина 5мм;
 5. Картодържач с постоянно осветление от светодиоди със синя светлина;
 6. Клавиатура от неръждаема стомана, осветена в синьо;
 7. Защитени „секюрити” винтове за специален ключ;
 8. Метална кутия за вграждане със стопери против кражба( не е в комплекта);
 9. Входните панели с бутони са в следните варианти:
 • С бутони за 1, 2, 3, 4 и 6 апартамента – с размери 155/235мм (външни); 137/217/60мм (вътрешни);
 • С бутони за 5, 8 и 10 апартамента – с размери 155/290мм (външни); 137/272/60мм (вътрешни);
 • С бутони за 12 до 20 апартамента - с размери 155/427.5мм (външни); 137/409.5/60мм (вътрешни).

Електронните модули се избират в зависимост от типа инсталация. Те са същите, които се ползват за панелите от серия "Stadio".

Входните панели ROCK INOX с кодова клавиатура се доставят в комплект (“Pack” формат)- с електрониката, захранване FA-Plus и CV-14/DC.

Функционални възможности:

 1. Фонична група за самостоятелен входен панел с регулиране нивото на силата на звука на домофона.
 2. Видеопанелите - само цветен вариант.
 3. Механично насочване на цветната CCD камера с електронен ирис и светодиоди за нощно виждане ( само за модели 7403/ inox 7425/inox)
 4. Конектор за програмиране на “Uno” монитори, чрез интерфейс PROG/ PL-Uno/R5.
 5. Лесно системно програмиране от клавиатура, или чрез компютър.
 6. Редактиране на текст, както на клавиатурата на мобилен телефон.
 7. Прехвърляне съдържанието на списъка към друг входен панел, или портиерски пулт по съществуващата инсталация.
 8. Акустични опознавателни звуци на входния панел, потвърждаващи че повикването е в процес, или системата е заета. Тази информация се показва също и на дисплея.
 9. Ел.брава 12v d.c. с акустичен опознавателен сигнал.
 10. Програмируемо време за ел.магнитния насрещник от 0 до 99 сек.
 11. Два метода за повикване: директно чрез кода на апартамента, или чрез търсене името на абоната от списък.
 12. Четири кода за контрол на достъп, всеки с по 4 цифри. Третия код може да бъде деактивиран временно. Последния код( паник) изпраща паник съобщение до портиерския пулт.
 13. На дисплея циклично се показват съобщения с инструкции за ползване, време, потребителски текст ( например адресът) и състоянието на системата.
 14. Не са необходими превключващи устройства за системи с няколко входни панела.
 15. Панелите могат да се ползват от:
 • една сграда с няколко входа, както и с
 • главен вход на комплекс от затворен тип, с няколко сгради в него.
 1. Управление на до 255 сгради с кодови панели ( до 1000 апартамента в сграда). В случай, че вътрешните сгради ползват панели с бутони, а не кодови клавиатури, то тогава максималният брой сгради се редуцира на 127 и броят апартаменти на всяка вътрешна сграда се определя от съответния входен панел.
 2. Ползва се при 2 типа цифрова инсталация:
 • ( 3 + coax )
 • ( 4 + ус.двойка) – в този случай се използва по един приемник EL 562 за всеки монитор.
 1. Ползват се монитори и домофони от серията “ Uno” и “ Plus”. Могат да се ползват до 3 устройства в един апартамент без допълнително захранване за тях.
golmar-video1 golmar-video2 golmar-video3
7101/INOX Входен видео домофонен панел с 1 бутон 7102/INOX Входен видео домофонен панел с 2 бутона 7103/INOX Входен видео домофонен панел с 3 бутона
golmar-video4 golmar-video5 golmar-video6
7204/INOX Входен видеодомофонен панел с 4 бутона в два реда 7105/INOX Входен видео домофонен панел с 5 бутона 7206/INOX Входен видео домофонен панел с 6 бутона в два реда
golmar-video7 golmar-video8 golmar-video8
7208/INOX Входен видео домофонен панел с 8 бутона в два реда 7210/INOX Входен видео домофонен панел с 10 бутона в два реда 7212/INOX Входен видео домофонен панел с 12 бутона в два реда
Виж всички модели
 
GOLMAR - Входни аудио/ видео домофонни панели - продуктова гама ПДФ Печат Е-мейл

I. Елегантността на алуминия, леко закръгленият профил, изпъкналата напред решетка, придават особен чар на серията STADIO :


golmar-panel1

golmar-panel2

golmar-panel3

2000/AL Аудио модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони
golmar-panel4 golmar-panel5 golmar-panel6
1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони 1000/AL Видео модул с решетка без бутони
golmar-panel7 golmar-panel8 golmar-panel9
1000/AL Видео модул с решетка без бутони 3403/AL Модул Кодова клавиатура с LCD дисплей
3403/AL Модул Кодова клавиатура с LCD дисплей
golmar-panel10 golmar-panel11 golmar-panel12
1220/AL Видео модул с решетка и 2 бутона в 2 реда 3000/AL Модул празен без бутони 3001/AL Модул празен без бутони и с малък инф.прозорец
golmar-panel13 golmar-panel14 golmar-panel15
3002/AL Модул празен без бутони и с голям инф.прозорец 3110/AL Модул с 1 бутон 3110/AL Модул с 1 бутон
golmar-panel16 golmar-panel17 golmar-panel18
3111/AL Модул с 1 бутон и с малък инф.прозорец 3120/AL Модул с 2 бутона в един ред 3121/AL Модул с 2 бутона в един ред и с малък инф.прозорец
golmar-panel19 golmar-panel20 golmar-panel21
3220/AL Модул с 2 бутона в два реда 3221/AL Модул с 2 бутона в два реда и с малък инф.прозорец 3130/AL Модул с 3 бутона в един ред
golmar-panel22 golmar-panel23 golmar-panel24
3131/AL Модул с 3 бутона в един ред и с малък инф.прозорец 3140/AL Модул с 4 бутона в един ред 3241/AL Модул с 4 бутона в два реда и с малък инф.прозорец
golmar-panel25 golmar-panel26 golmar-panel27
3150/AL Модул с 5 бутона в един ред 3260/AL Модул с 6 бутона в два реда 3261/AL Модул с 6 бутона в два реда и с малък инф.прозорец
golmar-panel28 golmar-panel29 golmar-panel30
3280/AL Модул с 8 бутона в два реда 3210/AL Модул с 10 бутона в два реда 1121/AL Компактен видео домофонен панел с 2 бут. в един ред и с малък инф.прозорец
golmar-panel31 golmar-panel32 golmar-panel33
1131/AL Компактен видео домофонен панел с 3 бут. в един ред и с малък инф. прозорец 1140/AL Компактен видео домофонен панел с 4 бут. в един ред 1150/AL Компактен видео домофонен панел с 5 бут. в един ред
golmar-panel34 golmar-panel35 golmar-panel36
1210/AL Компактен видео домофонен панел с 10 бут. в два реда 1261/AL Компактен видео домофонен панел с 6 бут. в два реда и с малък инф. прозорец 1280/AL Компактен видео домофонен панел с 8 бут.
golmar-panel37 golmar-panel38 golmar-panel39
2130/AL Компактен аудио домофонен панел с 3 бутона в един ред 2140/AL Компактен аудио домофонен панел с 4 бутона в един ред 2150/AL Компактен аудио домофонен панел с 5 бутона в един ред
golmar-panel40 golmar-panel41 golmar-panel42
2210/AL Компактен аудио домофонен панел с 10 бутона
Арт.: 2210/AL
2260/AL Компактен аудио домофонен панел с 6 бутона в два реда 2280/AL Компактен аудио домофонен панел с 8 бутона в два реда

II. Входни аудио и видео домофонни панели с бутони. Те са доказателство за това, че елегантният дизайн може да бъде съвместим с висока надеждност. За аналогови домофонни системи по схема ( 4+n).

golmar-vandal1 golmar-vandal2 golmar-vandal3
PE 292/AL Входно домофонно табло с 1 бутон - серия Rock - антивандал PE 295/1AL Входно домофонно табло с 1 бутон - серия Rock - антивандал PE 295/2AL Входно домофонно табло с 2 бутона - серия Rock - антивандал
golmar-vandal4 golmar-vandal5 golmar-vandal6
PV 292/AL Входно ч/б видео домофонно табло с 1 бутон с. Rock - антивандал PVS 295 AL Входно видеодомофонно табло с ч /б камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал PVS 295 AL Color Входно видеодомофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал
golmar-vandal7 golmar-vandal8
PVS 295 AL Color Входно видеодомофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал PVS 815/R5 AL Color Входно видео домофонно табло с цветна камера, с 1 бутон - с. Rock - антивандал

 

III. Нова серия вандалоустойчиви входни домофонни панели Rock INOX от неръждаема стомана.

golmar-video1 golmar-video2 golmar-video3
7101/INOX Входен видео домофонен панел с 1 бутон 7102/INOX Входен видео домофонен панел с 2 бутона 7103/INOX Входен видео домофонен панел с 3 бутона
golmar-video4 golmar-video5 golmar-video6
7204/INOX Входен видеодомофонен панел с 4 бутона в два реда 7105/INOX Входен видео домофонен панел с 5 бутона 7206/INOX Входен видео домофонен панел с 6 бутона в два реда
golmar-video7 golmar-video8 golmar-video8
7208/INOX Входен видео домофонен панел с 8 бутона в два реда 7210/INOX Входен видео домофонен панел с 10 бутона в два реда 7212/INOX Входен видео домофонен панел с 12 бутона в два реда
golmar-video10 golmar-video11 golmar-video12
7214/INOX Входен видео домофонен панел с 14 бутона в два реда
7212/INOX Входен видео домофонен панел с 12 бутона в два реда 7216/INOX Входен видео домофонен панел с 16 бутона в два реда
golmar-video13 golmar-video15 golmar-video16
7218/INOX Входен видео домофонен панел с 18 бутона в два реда  7220/INOX Входен видео домофонен панел с 20 бутона в два реда 6403/INOX Входно аудио домофонно табло с кодова клавиатура с. Rock Inox- комплект
golmar-video17 golmar-video18 golmar-video19
7403/INOX Color Входно видео домофонно табло с кодова клавиатура и цветна камера- комплект 6425/INOX Входно аудио домофонно табло с кодова клавиатура и информационен прозорец с. Rock Inox- комплект 7425/INOX Color Входно видео домофонно табло с кодова клавиатура, информационен прозорец, с цветна камера

 
Монитори Golmar ПДФ Печат Е-мейл

Това е предпочитаната марка и за най-взискателните потребители със забележителния дизайн и обаяние на една от последните си разработки:

1. SZENA - "hands free" монитор ("свободни ръце"), подходящ и за най-изисканата атмосфера със своя дизайн, с финишната метализирана обработка на фронт панелите, с възможността за вграден, или повърхностен монтаж. Опростеното меню "on screen" прави програмирането и ежедневната му употреба лесно.

golmar-monitori1 golmar-monitori2 golmar-monitori4 golmar-monitori3 golmar-monitori5

Основни характеристики:

 • TFT LCD 4” монитор, “high resolution”;
 • „hands free” цветен цифров монитор;
 • Кутия от полирана ABS в черен цвят.
 • Възможност за избор цвета на фронт панела – от бяло и черно ( включени в комплекта), до сребристо, антрацит и цвят на шампанско. Лесната му смяна Ви осигурява актуализация вида на монитора, в зависимост от променения Ви интериор.
 • Мека клавиатура с подсветка в синьо.
 • При повърхностен монтаж –  дълбочината е 35мм, а при вграждане – само на 11мм от стената. И в двата случая се ползва конекторна планка.
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom.
 • OSD (On Screen Display) менюто на екрана позволява на потребителя да коригира параметрите на изображението ( яркост, контраст, цвят ) и комуникацията ( нивата на двупосочната аудио връзка и силата на звънене).
 • Програмирането на монитора е от същото меню.
 • Пълен дуплекс на аудио комуникацията.
 • При шумна среда, монитора може да се превключи на PTT режим ( При натиснат бутон се говори, при отпуснат се слуша ).
 • Секретност на аудио и видео връзката.
 • On-Off бутон със светлинен индикатор.
 • Видео шпионка и „autoswitch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него).
 • Наличие на модул за конвертиране на сигнала, от коаксиален кабел, към „ усукана двойка”, което позволява ползването на този монитор и при некоаксиални схеми.
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента.
 • Два начина на позвъняване, в зависимост от мястото на повикване. Това спестява използването на домашен звънец.
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт ( охрана), при наличие на такъв.
 • Паник позвъняване към портиерския пулт.
 • Интеркомна връзка с втори монитор, или слушалка в същия апартамент( модели "Plus"). По време на  интеркомен разговор, при повикване от входното домофонно табло, или от портиера/ охраната, се получава тих фонов сигнал.
 • Изход за свързване на допълнителен звънец SAV-90, или реле SAR-90 ( при необходимост).
 • Възможност за активиране на допълнителни устройства (втора камера, осветление, гаражна врата, или бариера ...).
 • Възможност за включване на допълнителни монитори и домофонни слушалки от модели "Plus" и "Uno" - до 3 монитора и/ или домофона в един апартамент, без доп. захранване за тях.
 • Бутон за отваряне на ел. магнитен насрещник.
 • Размери: 97(W) x 207(H) x 35(D) mm

2. TFT "hands free" 7” цветен монитор - за видео KIT  "SV-370S color" - По 2-жилна инсталация - до 100м (2 х 1,5мм2)

golmar-monitori6 golmar-monitori7 golmar-monitori8

Основни характеристики:

 • TFT LCD 7” монитор, “high resolution”;
 • „hands free” цветен цифров монитор;
 • Регулиране силата на звука;
 • 4 избираеми мелодии на позвъняване;
 • Различни начини на позвъняване, в зависимост от мястото на повикване - входен панел, или втория монитор
 • Видео шпионка и „autoswitch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него);
 • До 2 монитора в апартамент/ офис, без допълнително захранване;
 • Възможност за интеркомна връзка между мониторите;
 • Възможност за активиране на допълнителни устройства - гаражна врата, бариера, осветление и др.
 • Постоянно осветени бутони;
 • OSD меню за корекция на цвят, контраст, яркост.
 • Максимално разстояние между входното домофонно табло и последния монитор: 100м
 • Максимално разстояние между захранването и монитора: 20м
 • Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник
 • Използвайте само 2-жилен, или усукан кабел. Не използвайте единичен кабел.
 • Не включвайте по-високо напрежение от 12V d.c./ 1A между "C" и "NO" контакти на входното табло.

golmar-monitori93. Мониторите "Platea Uno Color" са част от цифровите видео домофонни системи по технология "Plus" на компанията GOLMAR (включително и смесените аудио/ видео домофонни системи, при които част от апартаментите/ офисите, са само с домофонни слушалки) . По схема (3+coax), (4+coax), (4+ус. двойка)

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран, с качество клас "А";
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • Само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде неговият цвят - бял, или в синьо. По-смелите могат да създадат и свой собствен дизайн;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Повърхностен монтаж, чрез монтирана на стената конекторна платка RCPL-Uno ( не е в комплекта);
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom;
 • Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 • Бутон On-Off със светлинен индикатор;
 • Пълен дуплекс на аудио комуникацията;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него);
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента;
 • Два начина на позвъняване, в зависимост от мястото на повикване. Това спестява използването на домашен звънец.
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана) - при наличие.
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Пълна съвместимост с всички модели домофонни слушалки и монитори "Plus","Uno" и "Szena" ;
 • До 3 монитора и/ или домофона в един апартамент, без доп. захранване за тях;
 • Бутон за отваряне на електро магнитен насрещник;
 • Вход за видео приемник EL562, който позволява приемането на видео сигнал през усукана двойка, вместо по коаксиален кабел;
 • Използвайте D4L-Plus видео дистрибутори в случай на инсталация с коаксиален кабел, или D6L-Plus/2H в случай на такава с усукана двойка;
 • Максимален брой във видео домофонна система с монитори "Platea Uno" и/ или домофонни слушалки "Platea T-740 Uno" - до 200 броя, с обща дължина на инсталацията - до 200м ( от входния домофонен панел до най-отдалеченото апартаментно устройство).
 • При необходимост да се увеличи бройката, или разстоянията, се използват цифровите ретранслатори RD-Plus/Uno - по един на всяко "подчинено" входно домофонно табло, към което има свързани апартаментни устройства "Uno".
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 54(D) mm

Аксесоари:

 • RCPL-Uno - Конекторна планка за стена
 • SOBPL-Uno - Конекторна планка за монтаж на маса/ бюро

golmar-monitori104. Мониторите "Platea Plus Color" са част от цифровите видео домофонни системи по технология "Plus" на компанията GOLMAR (включително и смесените аудио/ видео домофонни системи, при които част от апартаментите/ офисите, са само с домофонни слушалки). По схема (3+coax), (4+coax), (4+ус. двойка)

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран, с качество клас "А";
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • Само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде неговият цвят - в сиво, или синьо. По-смелите могат да създадат и свой собствен дизайн;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Повърхностен монтаж, чрез монтирана на стената конекторна платка RCPL- Plus ( не е в комплекта);
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom;
 • Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 • Бутон On-Off със светлинен индикатор;
 • Пълен дуплекс на аудио комуникацията;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него);
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента;
 • Два начина на позвъняване, в зависимост от мястото на повикване. Това спестява използването на домашен звънец.
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана) - при наличие.
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Пълна съвместимост с всички модели домофонни слушалки и монитори "Plus","Uno" и "Szena" ;
 • До 3 монитора и/ или домофона в един апартамент, без доп. захранване за тях;
 • Бутон за отваряне на електро магнитен насрещник;
 • Вход за видео приемник EL562, който позволява приемането на видео сигнал през усукана двойка, вместо по коаксиален кабел.
 • Допълнителни функции на моделите "Platea Plus Color":
 • 3-позиционен регулатор за силата на звънене;
 • Изход за свързване на допълнителен звънец SAV-90 (само за модели "Plus") и реле SAR-90 (само за модели "Plus");
 • Активиране на две допълнителни устройства ( втора камера, осветление, бариера, гаражна врата и т.н.), чрез реле SAR-90.
 • Интеркомна връзка между две, или повече устройства ( само за модели "Plus" ) в един апартамент/ офис, свързани към един и същи бутон на входното домофонно табло;
 • По време на интерком връзка (разговор), повикването от входното табло остава в "изчакване", а в слушалката се чува тих фонов сигнал;
 • Паник позвъняване към портиерския пулт (охрана) и повикване към втори портиерски пулт;
 • Тих тон в домофонната слушалка потвърждава, че повикването към портиерския пулт, или интерком функцията е в действие
 • Използвайте D4L-Plus видео дистрибутори в случай на инсталация с коаксиален кабел, или D6L-Plus/2H в случай на такава с усукана двойка;
 • Максимален брой във видео домофонна система с монитори "Platea Uno" и/ или домофонни слушалки "Platea T-740 Uno" - до 200 броя, с обща дължина на инсталацията - до 200м ( от входния домофонен панел до най-отдалеченото апартаментно устройство).
 • При необходимост да се увеличи бройката, или разстоянията, се използват цифровите ретранслатори RD-Plus/Uno - по един на всяко "подчинено" входно домофонно табло, към което има свързани апартаментни устройства "Uno".
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 54(D) mm

Аксесоари:

 • RCPL-Plus - конекторна планка за стена
 • SOBPL-Plus - конекторна планка за монтаж на маса/ бюро

golmar-monitori95. Мониторите "Platea 5 color"са резервни за видео домофонните комплекти SV-805/AL color ( 5-жилна инсталация).

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран с качество клас "А";
 • Електронно позвъняване;
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него)- функцията е възможна с един допълнителен проводник между входния панел и монитора;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник;
 • Два бутона за активиране на две допълнителни устройства - осветление, гаражна врата, бариера, звънец и т.н. Важно: Ако функцията „auto switch” е активирана, може да се управлява само една ел. верига;
 • Възможност за избор на цвят - само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде той - в сиво, или в синьо.
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Повърхностен монтаж, чрез конекторна планка за стена (включена в комплекта);
 • Възможност да се включат до 2 допълнителни домофонни слушалки T-901 и T-901VD в същия апартамент/ офис;
 • Използва се 12Vd.c. електромагнитен насрещник.
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 71(D) mm

golmar-monitori106. Мониторите "Platea R5 color" са резервни за видео домофонните комплекти SV-815/R5 AL color. По 5-жилна инсталация "Vista Plus" (Използва се съществуващата инсталация за досегашната Ви домофонна система (4+n), без необходимост от добавяне на нови кабели).

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран с качество клас "А";
 • Електронно позвъняване;
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него);
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник;
 • Не изисква поддръжка и не е нужна батерия, както е при други системи;
 • Позволява разширяване на системата с един допълнителен домофон T-730/R5, или с един монитор Platea R5 ( в същия апартамент/ офис). В случай на допълнителен монитор, се ползва допълнително захранване FA-Plus/C.
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom памет;
 • Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 • Бутон On-Off със светлинен индикатор;
 • Изход за свързване на допълнителен звънец SAV-90 и реле SAR-90;
 • Възможност за двустранна връзка с портиер (охрана) - при наличие;
 • Възможност за избор на цвят - само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде той - в сиво, или в синьо.
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Повърхностен монтаж, чрез конекторна планка за стена RCPL-R5 (не е включена в комплекта);
 • Може да се използва с 12Va.c., или 12Vd.c. електромагнитен насрещник.
 • Използват се видео дистрибутори D4L-R5, съобразно броя на абонатите/ инсталацията.
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 54(D) mm

golmar-monitori107. Видео домофон Platea V2Plus color - По 2-жилна инсталация ( 2 х 1.5 мм2) - до 80м.

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран с качество клас "А";
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • Само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде неговият цвят - в сиво, или синьо.
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Повърхностен монтаж, чрез конекторна планка за стена RCPL-V2Plus (не е в комплекта);
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom;
 • Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него)
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента;
 • Два начина на позвъняване, в зависимост от мястото на повикване. Това спестява използването на домашен звънец;
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана) - при наличие;
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • 3-позиционен регулатор за силата на звънене;
 • Изход за свързване на реле SAR-2Plus - за активиране на допълнителнo устройствo ( втора камера, осветление, бариера, гаражна врата и т.н.).
 • Когато е нужно, се използват видео дистрибутори  D1L-V2Plus, или D4L-V2Plus, в зависимост от схемата на свързване;
 • Съвместим с монитори Platea V2Plus и с домофонни слушалки T-7822VD.
 • До 3 монитора и/ или домофонни слушалки в един апартамент/ офис.
 • Използва се 12Vd.c. електромагнитен насрещник.
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 54(D) mm

golmar-monitori118. Видео домофон Platea 22 color - По 2-жилна инсталация ( 2 х 1.5 мм2) - до 80м;l

Основни характеристики:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • 4" цветен цифров монитор с TFT LCD екран с качество клас "А";
 • Регулиране на яркост и контраст;
 • 3-позиционен регулатор за силата на звънене;
 • Видео шпионка и „auto switch” функция ( връзка с входното табло – аудио и видео - без да е постъпило повикване от него)
 • 4 избираеми мелодии на електронно позвъняване;
 • До 2 монитора в един апартамент/ офис ( всеки със собствено захранване);
 • Възможност за интерком връзка с монитора от видео комплекта KIT SV-220s color (KIT от серията Surf - Surf4);
 • Активиране на допълнително устройство - гаражна врата, бариера, осветление и др.
 • Повърхностен монтаж на стена - чрез конекторна планка (включена в комплекта);
 • Само с едно обръщане на фронт панела, Вие решавате какъв да бъде неговият цвят - в сиво, или синьо. По-смелите могат да създадат и свой собствен дизайн;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Използва се 12Vd.c. електромагнитен насрещник.
 • Размери: 200(W) x 220(H) x 71(D) mm
 
GOLMAR - Портиерски пултове ( централи) ПДФ Печат Е-мейл

1. CE 990 PLUS- Видео портиерска централа b/w

golmar-centrala1За цифрова инсталация "Plus"

Основни характеристики на портиерския пулт:

 • Управление на до 255 000 апартамента
 • Микропроцесорна схема с Е2prom памет
 • Указател със съхранени кодове в паметта на портиерския пулт/ централа;
 • Възможност за свързване на входното табло с всеки апартамент:
 • директно с избиране на съответния код, или
 • с "листване" (търсене с указателните стрелки) в списъка с абонати и техните кодове ( на 2-редов 16- разряден LCD дисплей );
 • При активирана функция " CAPTURE PANEL " ( Прихващане на таблото), обаждането ще се прехвърли към портиерския пулт. При нужда портиерът ( охраната) ще може да прехвърли разговора към съответния апартамент;
 • Двустранна връзка между портиерския пулт и всеки от апартаментите;
 • По време на повикване и разговор между портиерския пулт и апартамента, при входното табло разговорът не се чува;
 • Секретност на аудио и видео комуникациите;
 • Паник функция на мониторите/ слушалките ( с допълнителни функции) за повикване на охраната ( при затворена слушалка се натиска бутона за отваряне на електромагнитния насрещник). При това на дисплея на портиерския пулт се изписва " PANIC " и информация за съответния повиквател;
 • Връзката от апартамента към охраната, когато не е "Паник", се осъществява като се вдигне слушалката в апартамента и се активира бутона за отключване. При това ще се чуят акустични тонове, които да потвърдят, че осъществяването на обаждането е в процес, като в този момент портиерският пулт ще получи обаждането, а дисплеят му ще покаже информация от кой апартамент е повикването. Ако обаждането не получи отговор в рамките на 45 секунди, пропуснатото повикване ще бъде запаметено на портиерския пулт, като същият има памет за 32 пропуснати повиквания ( както "паник", така и обикновени).
 • При натискане на бутона за отваряне на вратата от портиерския пулт, електромагнитният насрещник се активира за 3 секунди. На входното табло ще се чуе акустичен тон ( сигнал, че вратата е отворена), а на дисплея на портиерския пулт ще се покаже съобщение: " DOOR OPENED";
 • Функция "auto switch" - може да осъществи връзка с входното табло, без да е постъпило повикване от него.
 • Съобщение на дисплея за състоянието на системата.
 • Връзка с втори портиерски пулт с комуникация помежду им.
 • Прехвърляне списъка с абонати към друг входен панел, или портиерски пулт по системната инсталация
 • Регулиране силата на позвъняване;
 • Редактиране на текст с използване на клавиатурата ( както при мобилните телефони );
 • Мека клавиатура с акустични опознавателни сигнали;
 • Избор на език за комуникация;
 • ПИН код за влизане в програмен режим.

2. CE 941 Plus Портиерска централа - аудио

golmar-centrala2За цифрова инсталация "Plus"

Основни характеристики на портиерския пулт: Както по-горе, но без видео.

 

 

 

 

 

 

 

3. CE 940 Simple Портиерски пулт - аудио - с редуцирани функции

golmar-centrala3За цифрова инсталация "Plus"

Основни параметри:

 • Кутия от ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom памет;
 • Секретност на връзката;
 • Бутон за включване и изключване "ON-OFF";
 • Възможност за прихващане на повикване от входното домофонно табло. Тази функция може да бъде забранена от бутона "ON-OFF";
 • Определен бутон/ код на входното домофонно табло може да бъде означен за повикване на портиерския пулт;
 • Функция "auto switch" - може да осъществи връзка с входното табло, без да е постъпило
 • повикване от него.
 • Възможност за свързване с втори портиерски пулт CE-990 Plus, или CE-941 Plus;
 • Вход за звънчев бутон, което спестява използването на звънец;
 • Еднопосочно повикване - само от апартаментите към портиерския пулт;
 • Различен тон на звънене в зависимост от мястото на повикване ( от входното табло, или
 • от апартамент в сградата);
 • 3-позиционен регулатор за нивото на звънене;
 • Изход за:
  • допълнителен звънец SAV-90, или за
  • реле SAR-90 за управление на допълнителна електрическа верига (устройство) - гаражна врата, бариера, осветление и т.н.
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
АртСторм дизайн студио