strelka1

English
Домофонни системи на Балканбит ПДФ Печат Е-мейл

Домофонните системи, производство на Балканбит, са системи, осигуряващи достъп до жилищни и производствени сгради.

Системата се състои от 4 основни компонента:

Взаимодействието между елементите се осъществява по трипроводна схема "3+1". Домофонната централа позволява изграждането на връзка между елементите на системата и функционирането на цялата система за достъп.

Видеодомофонната система, производство на Балканбит, позволява осъществяване на едностранен визуален контакт между абоната и лицето на входа на съответната сграда. При този вид видеодомофонна система разговорната и видео връзката са отделени, което позволява една част от абонатите да ползват обикновенна домофонна връзка, а само тези който желаят да ползват видео. Системата не изисква коаксиален кабел.

Балканбит домофонно табло

Домофонна система ДС-01

Домофонната система представлява стандартна домофонна инсталация, като домофонното табло е с метални панели, боядисани в черен цвят. Този модел домофонно табло често е наричан от нашите клиенти вандалоустойчив, поради стабилната си конструкция. Друго предимство на този вид табло е атрактивната му цена. Домофонната система използва домофонната централа, производство на Балканбит.

Представеното домофонно табло е примерно.

 Дмофонни модули към системата
- без бутони само с разговорно устройство;

- с 1, 2, 3, 4 или 5 бутона и разговорно устройство;

- с 10 бутона без разговорно устройство

Домофонно табло с два бутонаДомофонно табло с един ред бутониДомофонно табло с два реда бутониДомофонно табло с три реда бутони

 

Домофонната система ДС-02 е стандартна домофонна инсталация

Домофонната система ДС-02

Домофонната система ДС-02 представлява стандартна домофонна инсталация с алуминиеви панели на домофонното табло.

Красивият дизайн, съчетан с блясъка на елоксирания алуминий, прави системата привлекателна, особено за нови кооперации и сгради.

Домофонната система използва домофонната централа, производство на Балканбит.

 Дмофонни модули към системата
- без бутони само с разговорно устройство;

- с 1, 2, 3, 4 или 5 бутона и разговорно устройство;

- с 10 бутона без разговорно устройство

Домофонна система без бутони само с разговорно устройствоДомофонна система с няколко бутона с разговорно устройствоДомофонна система с 10 бутона без разговорно устройство
 Домофонна централа

Домофонна централа тип 3+1

Домофонната централа 3+1 е поставена в пластмасов корпус

Домофонната централа осъществява двустранна връзка

Предназначение

Домофонната централа тип 3+1, производство на фирма “Балканбит”, е предназначена за организиране (захранване и усилване) на двустранна разговорна връзка в жилищни сгради, производствени помещения и др. Домофонната централа тип 3+1 работи с всички видове апартаментни домофони, които се експлоатират в България, при които връзката между домофонната централа и апартаментните домофони се осъществява по три проводника с обща маса "-".

Описание

Домофонната централа 3+1 е поставена в пластмасов корпус (кутия), която се монтира в главното ел. табло на съответните сгради посредством еврошина, разположена върху основата на кутията. Всички изводи от централата са разположени на подходящ клеморед.

Монтаж

Домофонната централа се монтира в следната последователност:

1) към избрано място в ел. табло с винтове се закрепва еврошината (ако няма в наличност такава);

2) с помощта на отвертка се отвива предпазният капак на клемореда. Изводите на домофонната централа са изведени на клеморед, поставен върху печатната платка. Те са означени с цифри под него;

3) снопът проводници от домофонната инсталация на сградата се свързва към изводите на клемореда, съобразно тяхното функционално предназначение;

4) с помощта на два тример – потенциометри, излизащи на лицевата страна на кутията, се регулира силата на звука съответно на апартаментния домофон и на входното табло.

 Апартаментен домофон АД-02
Етажен домофон на Балканбит

Предназначение
Апартаментният домофон АД-02, производство на фирма "Балканбит", е предназначен да осъществява двустранна разговорна връзка между две точки в жилищни сгради, производствени помещения и др. чрез аналогови домофонни системи от типа "3+1" и "5+1". Домофонът АД-02 може да се използва с всички видове аналогови домофонни системи с обща маса "+" или "-", които се експлоатират в България.

Описание
Апартаментният домофон АД-02 се състои от две обособени части: корпус (основа), която се поставя върху стената, и микротелефонна гарнитура. Двете части са свързани помежду си с гъвкав спираловиден шнур, завършващ в края с куплунг RJ11. Изработени са от висококачествена удароустойчива пластмаса и се отличават с модерен дизайн. Електронните и акустични елементи, вградени в домофонния апарат, са подбрани да бъдат с високи технически параметри.
Това гарантира отлично функциониране на изградените разговорни връзки, много добра разбираемост, нисък шум и надеждна работа.

 Електромагнитна брава

електромагнитна брава

Електромагнитен насрещик

Електромагнитният насрещик (електромагнитна брава), производство на фирма "Tesla" - Словакия, е предназначена за дистанционно отваряне на еднокрилни и двукрилни врати - леви и десни. След като посетителят позвъни на определен апартамент или на портиер и проведе разговор по домофона, с натискане на бутона, който обикновено се намира на домофонния апарат, се освобождава езикът на бравата. Посетителят трябва да отвори вратата, едва след като чуе звука за задействания електромагнит. В противен случай езикът се блокира и вратата не може да се отвори.
 Видеодомофонна система
Домофонна система с видеомониторВидеомонитор

Функционалността на видоемонитора включва:

  • натисканане на бутон за поява на изображението;
  • провеждане на разговор след вдигане на домофонната слушалка;
  • натискане на бутон за задействане на електромагнитния насрещник.

Възможности:

  • черно-бяло изображение;
  • възможност само за наблюдение без провеждане на разговор;
  • отваряне на вратата.
Видеопанел с 3 бутона за видео домофонна система
Видеопанел с 3 бутона

Видеопанелът представлява стандартен алуминиев домофонен модул с три бутона и разговорно устройство, с вградена видеокамера.

 

Към панела се добавят допълнително алуминиеви модули, за да се конфигурира подходящо домофонно табло.

 

 
Home Домофони Балканбит Домофонни системи на Балканбит
АртСторм дизайн студио