Класификация на електрическото оборудване

Терминът "електрическо оборудване" включва в себе си голям брой всякакви устройства и приспособления с различно предназначение и функции, свързани с провеждане, натрупване и приемане на електроенергия.

Всеки човек използва пряко или косвено електрически устройства. Видовата класификация разпределя цялото оборудване на:

  • Входно-разпределителни устройства и модулно електротехническо оборудване - електромери, трансформатори, преобразуватели на напрежение, защита от напрежения, устройства за релейна защита, електрически проводници и кабели от всякакъв вид;
  • Аксесоари за окабеляване - розетки, превключватели, термостати, датчици за движение, димери, таймери, камери за наблюдения;
  • Прибори за заземяване на здания и защита от мълнии;
  • Кабелни трасета - устройства с различна функционалност, използване за безопасно укрепване на кабелите.

Типичната класификация е представена в магазините за електроматериали и там е по-лесно и по-просто да изберете устройство: електромери, захранващи устройства, тестери, прекъсвачи, батерии, трансформатори, детектори, индикатори и др. Тези имена означават групи стоки, които днес могат лесно да бъдат закупени онлайн.


Печат   Е-мейл