Класификация на електрическото оборудване

Терминът "електрическо оборудване" включва в себе си голям брой всякакви устройства и приспособления с различно предназначение и функции, свързани с провеждане, натрупване и приемане на електроенергия.