Цифрови домофонни системи Laskomex – Полша

Системите LASKOMEX дават възможност за осъществяване на качествена комуникация и сигурност в малки, големи жилищни сгради и комплекси.

Основни характеристики на системите LASKOMEX:

  • Съвременен ергономичен дизайн. Малки и компактни размери.
  • Функционални системи. Функции спрямо изискванията на клиента.
  • Лесни и удобни за работа от крайният потребител и ползвател.
  • Системи с вграден контрол на достъп:
    • Четец за електронни ключове. Във почти всички панели са монтирани четци за безконтактни (RFID идентификатори – чипове/карти) и/или контактни електронни ключове (iButton).
    • Кодово отключване. Всеки апартамент получва индивидуален четирицифрен код за достъп.
  • Универсална конструкция. Дигитални решения с различни възможни комбинации. Домофонните системи CD-3100 и CD-2502 стандартно се предлагат като аудио модели, но при монтаж на модул камера могат да се ползват и като видео домофонна система. Работят в смесен вариант – аудио и видео домофони.

Съвместимостмежду различните модели апартаментни домофони и модели системи Laskomex (панели и централи). Има взаимнозаменяемост на различните модули и системи Laskomex.

Предлагат се три серии системи:

Система серия CD-2502за инсталация в сгради с един вход или в ейрархия – един основен (главен) и до 64 подчинени входа. Системата обслужва в един жилищен вход до 254 абоната (аудио или видео домофона).

Система серия CD-3100за инсталация в големи жилищни комплекси, които имат повече от един главен вход. Може да работи в структура с 8 главни входа и с по 64 подчинени за всеки главен. Един жилищен вход може да обслужва до 254 абоната. Може да работи в аудио и видео вариант.

Система серия CD-2600компактни и икономични системи за сгради с един жилищен вход. Работи с до 254 абоната във вход. Разработена е само в аудио вариант.

Сериите могат да се свързват, за да създадат една система, използваща уникалните възможности на всяка съставна част за точно приспособяване към потребителските изисквания.

През 2018 г. към системи Laskomex се предага и включване на портиерна централа (връзка портиер-апартамент и обратно, с памет за запис на повикванията и с управление до 4 входа) и Модул за пренасочване на позвъняванията към смарт телефон (към зададен телефон номер на абонат).

Фирма LASKOMEX работи повече от 30 години. Произвоството е в Полша, Лодз.

Гарантираме ви Високо качество на продуктите Laskomex, гаранционни и следгаранционни сервизни услуги.


Печат   Е-мейл

Related Articles