Продукти

Цифрова система CD-2503Т

Система с контрол на достъп (кодово отключване и вграден iButton четецза контакни електронни ключове)

Състои се от входен панел, централа и захранване.

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 домофона (аудио и/или видео)

Възможност за включване на камера за изграждане на видео домофонна система.

Входен панел:

Изработен от метален корпус - поцинкована стомана, прахово боядисване, в цвят сив и черен

Размери: 211x181x33 мм

За вграждане (вкопаване в стена), но при монтаж с включена рамка монтажа може да е външен, без вкопаване.

В панела има:

- вградена цифрова клавиатура.

Оптична клавиатура – едно уникално решение за осигуряване на комфорт и удобство на потребителите, както и осигуряване на издържливост и надеждност на устройството.

Традиционната клавиатура с механични бутони е заменена с оптична клавиатура с матрица, конструирана на основата на инфрачервени лъча в решетка.

- кодово отключване.

Уникална цифрова комбинация от 4 цифри, свързана с номер апартамент. Всеки абонат ползва различна комбинация за отваряне на входна врата.

- четец за контактни електронни ключове Далас- iButton ключове (TM).

Възможност за отваряне на входната врата посредством електронни ключове /до 1000 потребителски ключа/. Висока надежност.

- място за поставяне на видео камера, което позволява изграждане на видеодомофонна система.

Работи като аудио домофонна система и като видео домофонна система.

- индикация за състоянието на системата.

Във всеки един момент от дисплея потребителите и инсталаторите знаят какво се случва в системата.

Електронна касета (централа):

Централата е с възможнст за работа както с аудио домофони, така и с видеодомофони.

Позволява включване на резервно захранвне (акумулатор) за работа на системата при спиране на централното захранване.

Вградени електронни защити.

Касетата може да работи:

- в основен режим на работа - един основен жилищен вход в една жилищна сграда

- в подчинен режим на работа -основен и подчинен вход - управление на няколко входа в йерархия при затворен жилищен/бизнес комлекс.

Възможност за включване в обща система с един основен вход и няколко подчинени (до 64).


Печат   Е-мейл

Related Articles