Цифрови домофонни системи Laskomex – Полша

Системите LASKOMEX дават възможност за осъществяване на качествена комуникация и сигурност в малки, големи жилищни сгради и комплекси.

Продукти

Цифрова система CD-2503Т

Система с контрол на достъп (кодово отключване и вграден iButton четецза контакни електронни ключове)

Състои се от входен панел, централа и захранване.

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 домофона (аудио и/или видео)

Възможност за включване на камера за изграждане на видео домофонна система.

Цифрова система CD-2503R

Система с контрол на достъп (кодово отключване и вграден RFID четец)

Състои се от входен панел, централа и захранване.

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 домофона (аудио и/или видео)

Възможност за включване на камера за изграждане на видео домофонна система.

Цифрова система мини CD-2600R

Система с контрол на достъп (кодово отключване за всеки абонати вграден RFID четец).

Моноблок с вградена централа и рамка за външен монтаж. Състои се от входен панел с вградена централа и отделно захранване. Предлага се само в аудио версия.

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 аудио домофона.

Цифрова система CD-2513TR INOX

Система с контрол на достъп (кодово отключване и вградени два четеца:  RFID четец и IButton четец).

Състои се от входен панел, централа и захранване. версия с четеци за контактактни и безконтактни електронни ключове

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 домофона (аудио и/или видео)

Възможност за включване на камера за изграждане на видео домофонна система.

Цифрова система мини CD-2600

Система с контрол на достъп (кодово отключване за всеки абонат)

Моноблок с вградена централа и рамка за външен монтаж. Състои се от входен панел с вградена централа и отделно захранване. Предлага се само в аудио версия.

Работи от 1 до 254 абоната – до 254 аудио домофона

Цифров аудио домофон LM-8

Характеристики:

- разговор с входно табло

- отваряне на входната врата - бутон за управление на електромагнитна брава

- една мелодия за повикване – мелодичен звънец.

Цифров аудио домофон LY-8

Характеристики:

- разговор с входно табло

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава)

- допълнителен бутон за управление на друго устройство (втора входна врата за сграда, гаражна врата, стълбищно осветеление…). Допълнителен трети бутон.

Цифров аудио домофон LY-8-1

Характеристики:

- разговор с входно табло

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава).

Цифров аудио домофон LG-8

Аудио домофон без слушалка

Характеристики:

- разговор с входно табло, войс ключове

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава).

Цифров видео домофон MVC-6850

Характеритики:

- 2,36” цветен дисплей

- разговор с входно табло, войс ключове

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава).

Цифров видео домофон MVC-8050/8051

Видео домофон без слушалка

Характеритики:

- 7” цветен дисплей и thouch функцуионални светещи бутони

- разговор с входно табло, войс ключове

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава).

Цифров видео домофон MVC-8251

Видео домофон без слушалка

Характеритики:

- 4,3” цветен дисплей и thouch функцуионални светещи бутони

- разговор с входно табло, войс ключове

- отваряне на входната врата – бутон с индикация (управление на електромагнитна брава).

Модул -за пренасочване на обаждания

Модул - за пренасочване на обаждания от входен панел Laskomex към зададен телефонен номер или мобилен телефон

Модулът е предназначен за работа с цифрови домофони системи Laskomex CD25xx, CD31xx, CD4000 и CD 2600.

Работи както в една сграда с инсталирана цифрова система Laskomex, така и в затворени комплекси с много блокове и входове (основни и подчинени).