GOLMAR - Видео домофонната цифрова система "V2Plus"

Видео домофонната цифрова система "V2Plus" използва само 2-жилна неполяризирана инсталация (без значение за начина на свързване "+" и "-").

 • Възможност за свързване на до 120 монитора, или домофонни слушалки;
 • Kомбинация на до 3 входни домофонни табла. За други конфигурации, система "V2Plus" се комбинира със система "Plus", чрез интерфейс CD-V2Plus.

Основни функционални възможности:

 1. Независимо регулиране силата звука за входното табло и монитора, от фоничната група;
 2. Регулируем наклон на камерата - ч/б (EL530), или цветна (EL531) - с ел. autoiris и IR за нощно виждане
 3. Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 4. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета и т.н.;
 5. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава;
 6. Активирането на електромагнитния правотоков насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 7. Вход на микропроцесорния модул EL500/V2Plus за 8 бутона, или за 8 декодиращи модула EL516 ( всеки за по 15 бутона), с което системата се разширява до 120 абоната.

За изграждането на система с описаните възможности са нужни:

 1. При сгради с един вход и с едно домофонно табло, използвайте:
 • Една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или една фонична група EL540, ако системата е само аудио;
 • Един микропроцесорен модул EL500/V2Plus;
 • Нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона, ако апартаментите/ офисите са повече от 8 броя.
 1. Същото важи и за сгради с повече от един вход, ако всеки от тях има само по едно домофонно табло.
 2. При сгради с няколко входни домофонни табла (например един вход - главен и домофонни панели пред всеки апартамент-подчинени) и/ или 120 монитора, използвайте:
 • По една камера с фонична група ( EL530 - ч/б; EL531 - цветна ), или по една фонична група EL540 във всяко домофонно табло. Възможно е да се комбинира: на входното табло на сградата да има камера с фонична група, а на етажа да бъде само фонична група, без камера;
 • По един микропроцесорен модул EL500/V2Plus за всяко домофонно табло.
 • При входни табла с повече от 8 бутона, използвайте нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона. Максимумът е 8 броя EL516.
 • Добавете един мултиплексор MC-V2Plus за всеки щранг.
 1. При селища от затворен тип, както и при жилищни комплекси с главен вход ( един, или повече) и няколко вътрешни сгради, всяка от които с по един, или повече входа, конфигурирането става по описания по-горе начин, но прибавете по един интерфейс CD-V2Plus за всяка вътрешна сграда. Това е нужно, защото главните входове се конфигурират по цифрова система "Plus" и кабелната инсталация между главния вход и вътрешните сгради е ( 3+coax), а при смесена аудио/ видео домофонна система - ( 4+coax), или по ( 4 + ус. двойка). Във връзка с това, използването на входни панели с кодова клавиатура, както и на портиерски централи, също е възможно - по цифрова система "Plus".
 2. Без значение броя на мониторите, използвайте по едно захранване FA-V2Plus за:
 • всяко "подчинено" входно табло;
 • всеки главен вход;
 • всеки интерфейс CD-V2Plus;
 • всеки мултиплексор MC-V2Plus.
 1. Добавете по едно захранване FA-Plus/C за:
 • всеки главен вход,
 • за всяко входно табло с кодова клавиатура и
 • за всяка портиерска централа.
 1. При входни панели с повече от 3 бутона, използвайте TF-104 за захранване лампите на панела. Между захранването и входния панел е нужен 4-проводен кабел.
 2. В един апартамент- до 3 броя монитори "V2Plus", или домофонни слушалки T-7822VD, без доп. захранване.
 3. Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник.

Печат   Е-мейл

Related Articles