GOLMAR - Аудио домофонна цифрова система "2Plus"

Използва само 2-жилна неполяризирана инсталация ( без значение за начина на свързване "+" и "-").

 • Възможност за свързване на до 120 монитора, или домофонни слушалки;
 • Kомбинация на до 3 входни домофонни табла без превключващи устройства.
 • За други конфигурации, система "2Plus" се комбинира със система "Plus", чрез интерфейс CD-2Plus.

Основни функционални възможности:

 1. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и монитора, от фоничната група;
 2. Секретност на аудио и видео връзката и отваряне на вратата;
 3. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета и т.н.;
 4. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава;
 5. Активирането на електромагнитния правотоков насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 6. Светодиоден сигнал за възникнал технически проблем;
 7. Вход на микропроцесорния модул EL500/2Plus за 8 бутона, или за 8 декодиращи модула EL516 ( всеки за по 15 бутона), с което системата се разширява до 120 абоната.

За изграждането на система с описаните възможности са нужни:

 1. При сгради с едно, или повече входни табла, използвайте:
 • Един микропроцесор с фонична група EL520 за всяко входно домофонно табло;
 • При системи с повече от 8 бутона- нужния брой декодиращи модули EL516 за всяка допълнителна група от 15 бутона.
 1. При наличие на главен вход и вътрешни сгради, конфигурирането става по описания по-горе начин, но прибавете по един интерфейс CD-2Plus за всяка вътрешна сграда.
 2. Главните входове се конфигурират по цифрова система "Plus" и кабелната инсталация между главния вход и вътрешните сгради е 3- проводна, а броят на „подчинените” домофонни табла, е редуциран до два.
 3. Използването на входни панели с кодова клавиатура, както и на портиерски централи, също е възможно - по цифрова система "Plus".
 4. Добавете по едно захранване FA-Plus/C:
 • За всеки главен вход
 • за всяко входно табло, независимо от броя на домофоните и при наличие на интерфейс  CD-2Plus;
 • за всяко входно табло с кодова клавиатура,
 • за портиерската централа.
 1. При входни панели с повече от 30 бутона, се ползва реле EL512 и трансформатор TF-104 за захранване лампите на панела. Между захранването и входния панел е нужен 4-проводен кабел.
 2. В един апартамент - до 2 броя домофонни слушалки T-7722VD, без допълнително захранване.
 3. Използвайте 12V d.c. електромагнитен насрещник.

Печат   Е-мейл

Related Articles