Домофонни апарати FARFISA

Домофонни апарати FARFISA

 

Домофон -  EX320 за с-ми 4+1

- електронен микрофон

- бутон за активиране на ел. брава

- втори сервизен бутон

- 6 бр. допълнителни бутони за сервизни функции (опция)

- цвят: бял 

Домофон -  EX321 за с-ми 1+1

- електронен микрофон

- бутон за активиране на ел. брава

- втори сервизен бутон

- 6 бр. допълнителни бутони за сервизни функции (опция)

- цвят: бял

Домофон -  КМ810 за с-ми 4+1

- електронен микрофон

- бутон за активиране на ел. брава

- втори сервизен бутон (опция ST701)

- цвят: бял   

Домофонни бутониери FARFISA

Домофонни бутониери FARFISA

Захранващи модули за домофонни системи FARFISA

PRS210 Трансформатор 13Vac  - 15VA /  3 модула DIN bar
PRS220 Трансформатор 13Vac , 6Vdc - 15VA / 4 модула DIN bar
PRS240 Трансформатор 13Vac , 8Vdc , 2 вида ел. звънене - 18VA  / 6 модула DIN bar
PRS226E

Трансформатор 13Vac , 8Vdc , 2 вида ел. звънене - 18VA . За с-ми с интерком.  6 модула DIN bar

PRS231 Трансформатор за с-ми 3+1 /  6 модула DIN bar
PRS235 Трансформатор за с-ми със засекретяване на разговора /  6 модула DIN bar
GN30 Генератор на 3 вида електронно звънене /  3 модула DIN bar
1471 Универсално реле - 12Vac ; 12/24Vdc
1473 Превключвател за дом. с-ми с два входа
RL36 Модул реле - 1А,24V - за вграждане в домофон
RL37 Модул за прехвърляне на звънене на 3 допълнителни домофона
SR41 Модул за елекронно звънене за серия STUDIO
SM50E Модул "секрет" на разговора за серия STUDIO
SM50 Модул "секрет" на разговора за серия PROJECT

 

Домофонни комплекти FARFISA

KIT1UPS - домофонен комплект за един абонат

1. Домофон PT510W - 1бр

2. Бутониера с вградена фонична група и един бутон.

3. Захранващ трансформатор PRS210.

 

KIT2UPS - домофонен комплект за два абоната

1. Домофон PT510W - 2бр

2. Бутониера с вградена фонична група и два бутона.

3. Захранващ трансформатор PRS210.

Адресируема домофонна система DF6000 FARFISA

KM812W - Домофон за адресируема домофонна система DF6000

 • електронен микрофон
 • бутон за активиране на ел брава
 • втори сервизен бутон (опция с модул ST701)
 • адресиране: dip swich
 • цвят: бял

За реализиране на системата е необходима само една усукакана двойка. Възможност за реализиране на  системата с бутониера с конвенционални бутони или с дигитален панел с 12 бутона и дисплей.

Адресируема домофонна система с портиерна централа FN4000 FARFISA

PDX4000 - Портиерна централа за адресируема домофонна с-ма FN4000

 • 9999 бр потребители
 • клавиатура с 12 бутона
 • LCD дисплей
 • 7 бр сервизни бутони

KM810WDG - Домофон за адресируема домофонна система FN4000

 • електронен микрофон
 • бутон за активиране на ел брава
 • втори сервизен бутон (опция с модул ST701)
 • адресиране: от портиерна централа PDX4000 или Цифрова бутониера TD4100
 • цвят: бял

Възможност за реализиране на  системата с бутониера с конвенционални бутони или с дигитален панел с 12 бутона и дисплей.

Видеодомофонни апарати FARFISA

серия  EXHITO

Видеодомофон:

- ЕХ3160 -  черно/бял

- EX3160C - цветен

Съвместим с всички коаксиални, некоаксиални и

адресируеми на FARFISA Intercoms

 • 4" цветен LCD или ч/б монитор
 • Бутон за управление на ел насрещник
 • Бутон за контролен мониторинг
 • 5 бр. бутони за сервизни функции
 • (стълбищно осветление,интерком и др)
 • Няма ограничение на броя абонати в системата
 • WB3161 - Стойка за стена за  некоаксиална система
 • WB3160 - Стойка за стена за  коаксиална система
 • Възможност за работа в системи с две и повече бутониери
 • Цвят - бял

Видеодомофонни бутониери FARFISA

ВИДЕОДОМОФОННА БУТОНИЕРА СЕРИЯ MODY

MD41 - Камера ч/б ; Обектив - 3.6мм ; 6 бр IR LED ; за коаксиални системи

MD41 - Камера цветна; Обектив - 3.6мм ; 6 бр IR LED ; за коаксиални системи

MD41D - Камера ч/б ; Обектив - 3.6мм ; 6 бр IR LED ; за некоаксиални с-ми

Захранващи модули за видеодомофонни системи FARFISA

1281 Трансформатор за коаксиални видеодомофонни  с-ми  серии Compact, Studio, EXHITO, ECHOS
1282E Темпоризатор за коаксиални видеодомофонни  с-ми  серии Compact, Studio, EXHITO, ECHOS
1281E Трансформатор и темпоризатор за коаксиална видеодомофонна с-ма серия Compact
1382

Темпоризатор за коаксиална видеодомофонна  с-мa  серия Project

1181E

Трансформатор и темпоризатор за некоаксиални видеодомофонни с-ми серия Compact, EXHITO, ECHOS

1273TV Превключвател за видеодомофонни с-ми с два входа
DV2 Видеодистрибутор с 2 изхода за коаксиални с-ми
DV4 Видеодистрибутор с 4 изхода за коаксиални с-ми
DV2D Видеодистрибутор с 2 изхода за некоаксиални с-ми
DV4D Видеодистрибутор с 4 изхода за некоаксиални с-ми
476 Усилвател и дистрибутор на видеосигнал за коаксиални -ми
1443E Модул за интерком за темпоризатор 1282Е
241D Диодна платка с 2 изхода за бутониера Mody  за некоаксиални с-ми
241DMA Диодна платка с 2 изхода за бутониера Profilo и Matrix  за некоаксиални с-ми