ER-TE

ЕР-ТЕ БГ ЕООД е Българска фирма, специализирана в производството на домофонни и видео-домофонни системи с търговска марка ER-TE.

Домофонните системи ER-TE притежават следните финкции:

 

 • Двупосочна аудио връзка;
 • Четери мелодии на позвъняване;
 • Включване на стълбищното осветление от домофона (без допълнително окабеляване);
 • Възможност за избор на врата (отваря вратата от която се позвъни) - автоматично задържане на ел. насрещника - 4 сек.;
 • Възможност за избор на апарат в апартамента (домофон или диафон);
 • Възможност за връзка с портиер;

Звънчевото разговорно табло е предназначено за разговор с етажните домофони, диафони и видеодомофони. Състои се от бутонен блок и фонична група осъществяваща разговора между таблото и етажните апарати.
Основните причини, които правят домофонните табла ER-TE предпочитани са:

 • Отделните модули са изработени от алуминиеви профили, които не се влияят от слънчевата светлина и температурам и не променят цвета си;
 • Възможност за избор на цвят, в зависимост от външната фасада на сградата;
 • Бутоните са с осветление, което посредством вградена в таблото фото-клетка автоматично се включва вечер и се изключва сутрин, при увеличаване на дневната светлина;
 • Таблата са изолирани против влага и прах;
 • С помощта на панти се отваря странично на 180° и по този начин се улеснява монтажа на таблото;

Предназначение

Домофонна централа

Домофонна централа тип 4+1, производство на фирма "ЕР-ТЕ БГ", е предназначена за употреба в жилищни сгради, производствени помещения и др.

Описание

Домофонна централа 4+1 е изработена в пластмасова кутия, която се монтира в ел. таблото на шина. Всички изводи са на клеморед и обезопасени с пластмасово закриващо капаче.

Принцип на действие на централата

Натискането на бутон от вх.табло 1 предизвиква звуков сигнал 1 в слушалката на домофона в съответния апартамент. Позвъняването се индикира на вх.табло със светване на зеледия диод, докато домофона звъни. Абоната в апартамента вдига домофонната слушалка и се провежда двустранен разговор табло-домофон. До момента в който слушалката е отворена, зеления диод на входното табло свети. След провеждането на разговора, абоната натиска долния бутон, за да отвори входната врата. Ако момента на натискане на бутона за отваряне съвпада по време, когато фотоклетката на входното табло е задействана /вечер/, то при еднократното натискане на бутона за отваряне на входната врата се включва и стълбищното осветление на входа / в случай, че централата позволява това /. През останалото време, стълбишното осветление може да се включи от бутона за отваряне, но при затворена слушалка. При натискане на бутона за отваряне се чува тих звуков сигнал в слушалката на домофона и на входното табло. В централата има вградено реле за време 4 секунди за ел. бравата. При позвъняване от бутона на етажната площадка, звъни домофонната слушалка със сигнал 2. Същите функции се запазват и когато абоната е потърсен от входно табло 2. Тогава домофона звъни със сигнал 3. Централата разпознава от кое табло е позвънено и отваря съответната врата. При натискане на горния бутон на домофона монтиран в апартамента, се осъществява позвъняването в таблото при портиера със сигнал 4 /когото централата позволява с портиер/. Портиера вдига слушалката и осъществява двустрана разговорна връзка.

Апартаментен домофон

Фукнции на домофонна централа
1. Позвъняване от входно табло 1 с мелодия 1;
2. Позвъняване от бутона пред апартамента с мелодия 2;
3. Позвъняване от входно табло 2 с мелодия 3;
4. Отваряне на ел. брава 1 - ако е позвънено от врата 1;
5. Отваряне на ел. брава 2 - ако е позвънено от врата 2;
6. Реле за закъснение на ел. бравата - 4 секунди;
7. Разговор със съотвеното входно табло - 1 или 2;
8. Връзка с портиер;
9. Светлинна индикация на входно табло, когато е осъществено позвъняване в домофонната слушалка;
10. Светлинна индикация на входно табло, когато домофонната слушалка е отворена;
11. Звуков сигнал във входното табло при натискане на бутон за отваряне на ел. насрещника;
12. Звуков сигнал в домофонната слушалка, че насрещника е задействан;

Монтаж
- Домофонната централа се монтира в ел. таблото, като се закача върху съществуваща вина или с винтове.
- Сваля се капачето закриващо клемореда; съответните изводи на домофонната централа са изведени на клемореда, монтиран върху печатната платка са означени с номерация върху пластмасовата кутия.
- Снопът проводници от домофонната инсталация на сградата се свързват
към клемореда, в зависимост от тяхното функционално предназначение. С помоща на потенциометър се регулира силата на разговора.

 


Печат   Е-мейл

Related Articles

AUDIO